Grond 6m3

De container mag tot maximaal 20 cm boven de rand worden gevuld.

 475,00

Toegestane afvalproducten

  • Zand
  • Aarde
  • Grond
  • Klei
  • Kort gemaaide graszoden
  • Zonder vervuiling

Niet toegestane afvalproducten

  • Vervuilde en/of verontreinigde grond
  • Bedrijfsafval
  • Gevaarlijk afval